Neustály rozvoj

Koučing

Naši lídri sa snažia rozvíjať ľudí prostredníctvom koučovacieho štýlu riadenia. Dávajú im priestor rozvíjať vlastný potenciál, presúvajú ich pozornosť od problému k riešeniu, dôverujú im, že majú na to, aby úlohy zvládli, nediktujú im, čo majú robiť, ale pomáhajú im nájsť v každej úlohe zmysel.

ShipIT – 24 hodín inovácií

Podporujeme inovatívne nápady našich zamestnancov a každoročne organizujeme veľký 24-hodinový projekt s názvom ShipIT, kde ľudia v tímoch pracujú na vlastných inovatívnych nápadoch, ktorými posúvajú naše produkty i firmu dopredu. Je to taký malý start-upový festival. To nejde opísať, to jednoducho musíš zažiť.